Impressum

Informatie conform § 5 TMG (Duitse Telemediawet)

Oynak GmbH
Putz & Stuckunternehmen
Cunostraße 14
47533 Kleve
Duitsland

Vertegenwoordigd door:

Ilim Oynak

Contact:

Telefoon: +49 (0)2821 / 450140
Fax: +49 (0)2821 / 450141
E-mail: info@oynak.de

Inschrijving in het handelsregister

Handelsregister: Kleve
Handelsregisternummer: 1222

Btw-nummer:

Btw-nr. conform §27a Duitse Wet op de Omzetbelasting: DE 120052022

Ontwerp en vormgeving

http://www.synthetix.de

 

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze website is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze website. Volgens paragrafen 8 t/m 10 van de Duitse Telemediawet zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht, doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te bewaken of naar omstandigheden te zoeken die wijzen op een onwettige activiteit. Dit doet geen afbreuk aan de verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemeen geldende wettelijke voorschriften. Een aansprakelijkheid is wat dat betreft echter pas vanaf het tijdstip van de kennisneming van een concrete wetsovertreding mogelijk. Bij het bekend worden van een overeenkomstige wetsovertreding zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitanten opgestelde inhoud van de website valt onder het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en iedere exploitatie die de grenzen van het auteursrecht overschrijdt, is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur c.q. samensteller vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name de inhoud van derden is als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op een schending van het auteursrecht stuiten, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij het bekend worden van een wetsovertreding zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.